Solució integrada: Sortida del baixant d'aigües integrat a la façana

Solució integrada a l’estructura per eliminar degoters i humitats

Solució integrada: Sortida del baixant d'aigües integrat a la façanaDuplextil ha aplicat una solució integrada a l’estructura per eliminar degoters d’una biblioteca pública. Això implica que en acabar els treballs no es veu cap diferència significativa amb la situació que hi havia abans. Amb la reparació de la coberta d’una biblioteca es volien solucionar els problemes de disseny i aïllament. Aquestes mancances provocaven degoters a l’interior per falta d’evacuació cada cop que hi havia pluges intenses o torrencials. Això provocava humitats en un edifici que conté material sensible com llibres, equipament informàtic divers i una zona infantil.

Solució integrada a l’estructura

L’actuació de Duplextil ha consistit en resoldre aquestes mancances. S’han introduït nous baixants integrant-los a l’estructura de l’edifici de forma que quedessin ocults. S’ha fet la connexió d’aquests baixants per sota del canal de recollida existent i s’han portat les conduccions fins a la paret exterior. S’han integrat a la paret de pedra i s’han fet baixar fins a nivell de carrer i fins la vorera. I això deixant tota la solució integrada en la mateixa estructura de l’edifici, sense que quedi cap tub a la vista. Així no s’ha alterat l’estat final de les diferents parts de l’edifici on s’ha hagut d’intervenir. Tant a la part interior com al mur exterior s’ha adoptat una solució que queda fora de la vista dels usuaris o dels vianants.

Per poder accedir a la coberta d’aquest edifici de dues plantes i uns 1000 m2 s’ha fet a través del fals sostre de pladur. La part exterior s’ha treballat des d’una bastida.

Tubs-subjectats-a-bigues

Treball-sota-coberta-obert

Treball-sota-coberta

Tub-integrat-pilar-descober

Tuberia-integrada-al-pilar

Tub-integrat-mur-pedra-exte