Impermeabilització i desaiguat

Duplextil fa la reparació de la impermeabilització malmesa i del sistema de desaiguat obturat d’una terrassa.

Múltiples factors feien necessària aquesta reparació:

  • El mal estat del paviment existent a la terrassa de l’habitatge, degut a la degradació pel temps i tipus( paviment sobre rastells tipo IPE).
  • El fet que els equips de climatització havien perforat la protecció contra l’aigua que oferia la tella impermeabilitzant.
  • L’obturació dels desaigües a causa de restes vegetals i altres que no es feien per no ser visibles i per la dificultat per fer el manteniment.

Tot plegat, demanava una actuació de reparació, reforma i millora en aquesta terrassa d’una casa unifamiliar.

Es tracta d’un espai on hi havia col·locada una tela impermeabilitzant que havia quedat malmesa i necessitava reparació. Calia, per tant, solucionar l’estanqueïtat de l’aigua a la terrassa per evitar noves filtracions a les estances inferiors de l’habitatge.

Duplextil va aplicar el seu procediment habitual en aquest tipus de treballs de millora i reparació. Es va retirar el terra de fusta existent. Es va comprovar en quins punts la tela asfàltica quedava perforada. Es va fer el sanejament de desaigües. Finalment, es va retirar maquinària de climatització. Tot seguit, va caldre tornar a soldar noves làmines impermeabilitzants, d’aquesta forma es resol la patologia existent.

La garantia que ha quedat ben soldat s’obté amb la prova d’estanqueïtat. Cal omplir la terrassa d’aigua durant unes hores per veure que no filtra. I que, per tant, es demostra el bon funcionament de la tela impermeabilitzant.

Finalment, una vegada completada amb èxit la prova es col·loca el terra de la terrassa triat pel client.