Habitatge particular, Gualta

Barana

La subjecció de la barana al formigó va quedar malmesa per un moviment no previst del formigó.

Reforç

Es va posar al descobert l’anclatge, es va detectar la patologia, es va protegir per evitar que es degradés més i es va restaurar la seva funcionalitat anterior.

Formigonat

Una vegada garantida la funcionalitat, es restableix el formigó i es deixa la superfície pulida.

Fotos del procés de reparació d’una barana a Gualta

Anclatge en mal estat

Anclatge en mal estat

Anclatge en mal estat

Reparació feta

Barana-frontal-sobre-pati_DSlide Content goes here

Feina enllestida

Barana-frontal-sobre-pati_D

Protecció anclatge

Encolat anticorrosiu

Encolat anticorrosiu

Reparació acabada

Reparació acabada

Reparació acabada

Element malmès

Subjecció malmesa

Subjecció malmesa