Renovació d’instal·lacions d’un restaurant per adequar a normativa

Renovació d’instal·lacions d’un restaurant per adequar a normativa, abans

 


Renovació d’instal·lacions d’un restaurant per adequar a normativa

La renovació d’Instal·lacions d’un restaurant per adequar-les a la normativa s’aprofiten per introduir diverses millores. S’amplia el menjador incrementant l’aforament fins a les 60 persones i se’n canvia la ubicació. S’hi incorpora una zona de jardinet amb una entrada adaptada a persones amb mobilitat reduïda per un carrer adjacent.
A nivell constructiu, aquesta renovació de les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat, obliga a excavar el terra i aquest fet s’aprofita per organitzar tot el conjunt. El cablejat i el pas d’instal.lacions de llums es fa tipus industrial, vistes. S’instal·la màquina de clima i es fan millores en els espais destinats a instal.lacions. També s’incorporen elements de connexió d’audio i de vídeo.

Digestors de greixos i reg per degoteig

Una de les novetats és que cal col·locar uns dipòsits i filtres digestors de greixos com a pas previ per a l’abocament de les aigües residuals al clavegueram. De fet, es millora la recollida d’aigües per els jardí i s’instal·la un sistema de reg per degoteig.

Nova pèrgola

Aquesta actuació implica fer una renovació del paviment. A la vegada, això obliga a desmuntar l’estructura d’una pèrgola exterior que habilitava una zona de menjador a l’exterior del local. Aprofitant que es fa aquest desmuntatge es plantegen un seguit de canvis. Consisteixen en crear una nova estructura de pèrgola sobredimensionada per raons estètiques. La zona exterior amb pèrgola es fa amb fusta Iroko.

 

Envidrament tipus hivernacle

Aquesta pèrgola ens permet crear un menjador exterior més ampli, similar a l’anterior, però amb una major capacitat i millores en el disseny, de forma que també allibera l’espai del costat dels banys. Es munta una estructura de ferro amb la peculiaritat de fer servir bigues Boyd, per embellir l’espai. I s’hi posa un toldo superior per condicionar l’espai en funció de la meteorologia. Es munta un envidrament tipus hivernacle, vertical i amb un grau d’inclinació i evitant efecte condensació. Finalment s’han pintat les instal·lacions.