Castell del Montgrí, Torroella

Barana

La subjecció de la barana al formigó va quedar malmesa per un moviment no previst del formigó.

Reforç

Es va posar al descobert l’anclatge, es va detectar la patologia, es va protegir per evitar que es degradés més i es va restaurar la seva funcionalitat anterior.

Formigonat

Una vegada garantida la funcionalitat, es restableix el formigó i es deixa la superfície pulida.

Rehabilitació del Castell del Montgrí

Pujant el material amb helicòpter

Helicopter-Castell-Duplexti Reixa-c-Castell-Duplextil

Recollint el material desat per l’helicòpter

Material-H-Castell-Duplexti

Baranes de seguretat als merlets

Panorama-3

Detall de baranes de seguretat a la zona dels merlets

Barana-p-Castell-Duplextil

Treballs a la zona de la cisterna

Treballs-c-Castell-Duplexti

Material per evacuar

Cisterna-Castell-Duplextil

Reixa de seguretat de la cisterna exterior

Reixa-c-Castell-Duplextil

Barana seguretat a la cisterna exterior

Barana-c-Castell-Duplextil

Visió general del Castell

Consolidació-Castell-Duplex

Panoràmica de la reforma interior

Panorama-3