Vista exterior de la nova sala de banquets de Palau lo Mirador feta per Duplextil en només 3 mesosDuplextil ha construït una nova sala de banquets per a Palau lo Mirador en només 3 mesos. Es tracta d’un temps d’execució realment curt si tenim en compte els volums i qualitats de l’edificiació. I amb l’afegit de fer-la en un recinte que és patrimoni històric amb els condicionants que això suposa. Tot i que això ha afectat més en la part de disseny, d’integració a la zona, que han hagut de fer els arquitectes.

Un dels elements singulars d’aquesta nova sala de banquets és la façana de vidre. Es tracta del que s’anomena mur cortina  que, en comptes d’utilitzar un alumini normal és una perfileria diferent. El vidre abasta tota la façana i és una solució que només es fa en obres singulars i grans edificis.

Elements singulars per a un espai singular

Façana ventilada a la sala de banquets de Palau lo Mirador feta per Duplextil.Disposa de façana ventilada amb acabat compacte,  en la part que no és de vidre. Es tracta d’un acabat d’imitació de fusta sobre perfileria d’alumini clavada a la ceràmica. Entre l’aïllament i la façana hi ha un espai de pocs centímetres que permet la circulació d’aire. Aquesta circulació d’aire evita condensacions i humitats, i també sobreesclafaments.

Tant els vidres del mur cortina com els vidres de les claraboies de la part superior són vidres acústics. Es tracta d’uns vidres que garanteixen una atenuació de la transmissió del so per evitar molèsties a l’entorn. Tant al sostre com la paret de fons s’hi han aplicat mesures de reducció acústica. Com que es tracta d’un local on hi ha d’haver música s’ha fet un estudi acústic per evitar molèsties als veïns i seguir la normativa vigent.

Donat que les obres es duen a terme en un espai singular s’ha treballat també de manera singular alguns aspectes. Per exemple, s’ha comptat amb la col·laboració d’un arqueòleg per assegurar el tractament adequat dels elements patrimonials. També s’ha protegit l’obra amb una tanca que reproduïa la imatge de l’edifici tal com seria una vegada acabat. I algunes feines han estat d’una certa complexitat pel fet de ser en un recinte històric. Us en parlarem properament.