En la construcció de la nova sala de banquets de Palau lo Mirador hi juguen un paper important les lluernes. Ens ajuden a aconseguir més llum natural a la sala just en el punt més llunyà al mur de vidre. Com sabeu, una  claraboia o lluerna és una obertura que es pot situar al sostre o a la part superior d’una paret. Ens permet donar llum natural a un espai tancat. Com que la situem en la part més alta o directament al sostre, la il·luminació és molt superior a la d’una finestra convencional.

En el cas de la sala de banquets de Palau lo Mirador, les lluernes ens ajuden a que la quantitat de llum s’equilibri. Compensa part de la llum que entra per al mur de vidre en la part oposada de la sala. I s’aconsegueixen uns efectes de llum que combinats amb la llum artificial donen un toc particular a aquest espai.