A Duplextil fem més segura una zona escolar ampliant voreres i posant elements que alenteixin la circulació de vehicles. En aquest cas es tracta d’una zona escolar que rep molta afluència de vehicles per la seva situació en un punt elevat del municipi. L’actuació s’ha fet a proposta de l’Ampa de l’escola dins el projecte de pressupostos participatius.

Una de les actuacions que s’han fet és ampliar la vorera de forma que els nens disposin de més espai segur en sortir de l’escola. A la vegada, es feien les voreres més accessibles a persones amb mobilitat reduïda i a persones invidents. De la seva banda, l’escola ha obert una altra porta per separar la sortida d’escolars de la zona d’entrada de vehicles de mercaderies.

Canvi del pas de vianants

Això també ha provocat que es canviés la situació del pas de vianants per a major seguretat dels escolars. S’hi han col·locat panots de botons, panots de lectura per a invidents i també senyalització nova, de badem i de pas d’escolars.

S’ha desplaçat la zona d’aparcament de minusvàlids facilitant les maniobres de pujar i baixar dels vehicles de forma més segura. S’ha fet una illa i ampliat en el punt del carrer amb més dificultat d’accés de forma que es reduís el pendent i suavitzes l’encontre entre carrers. S’han adequat doncs, les pendents a la normativa i s’ha senyalitzat per a les persones amb mobilitat reduïda i per a invidents.

Hi ha previst fer una segona fase, que, igual que aquesta primera es farà fora de dies lectius per evitar les molèsties.