La façana ventilada de la nova sala de banquets de Palau lo Mirador que ha muntat Duplextil.Duplextil ha instal•lat una façana ventilada a la nova sala de banquets de Palau lo Mirador, en la part que no és de vidre. Es tracta d’un sistema de tancament exterior constituït per un element exterior, una capa aïllant i un element interior. En general ofereix acabats duradors bones prestacions tèrmiques. És una solució habitual en edificis institucionals, singulars i representatius.

Sobre perfils d’alumini fixats a l’obra, hi hem posat un aïllament de llana de roca, amb un vel negre, que fa de barrera de vapor. Sobre la perfileria d’alumini hi hem muntat un material compacte de resina. Els suports amb muntants verticals permeten aplomar la façana. La façana ventilada s’ha col•locat a la zona de banys, a la zona de cuina i bar i a la zona de magatzems. La resta és façana de mur cortina amb vidre acústic.

Façana ventilada: estalvi energètic i millor aïllament

Aquest tipus de façana permet reduir consum de calefacció i d’aire condicionat fins al 30%. Això és gràcies a la cavitat d’aire que millora la regulació de la temperatura. El resultat és que l’edifici és més eficient energèticament. Ofereix també una protecció acústica. La cambra d’aire actua com a aïllant acústic aconseguint disminucions de soroll de fins el 20%.

Protegeix contra les humitats gràcies a la prevenció de la condensació. La mateixa càmara d’aire evita que l’aigua de pluja entri a l’interior i ofereix una major impermeabilització. Pot permetre en alguns casos de protegir i deixar fora de la vista instal•lacions elèctriques, de gas o lampisteria. Alhora, hi permet un accés fàcil. Te l’avantatge que és fàcil d’instal•lar i fàcil de reparar. Sol tenir una gran durabilitat i un baix manteniment