Mina d’aigua, Torroella

Reforç i estabilització

Treballs de reforç i d’estabilització estructural de la mina d’aigua de Torroella de Montgrí. Es tracta de la primera actuació que s’hi fa amb l’objectiu de tenir una estructura sòlida.

Consolidació

Entre d’altres actuacions realitzades durant aquesta primera part dels treballs, s’han aplicat injeccions de resina expansiva per a la consolidació del terreny adjacent a la galeria.

Consolidació d‘una mina d’aigua, a Torroella de Montgrí

Consolidació d‘una mina d’aigua

Treballs per assegurar una mina d'aigua i fer-la visitable.

Treballs per assegurar una mina d’aigua i fer-la visitable.

Assegurant la zona de treball

Travesseres per garantir la seguretat

Travesseres per garantir la seguretat

Detall travesseres

Detall de les travesseres

Detall de les travesseres

Col·locant resina expansiva

Col·locació de resina expansiva per garantir l'estabilitat de les parets de la mina.

Col·locació de resina expansiva per garantir l’estabilitat de les parets de la mina.

Treballs a la mina

Feina en un tram de la mina per consolidar-la i fer-la visitable.

Feina en un tram de la mina per consolidar-la.