Posant l'aïllant a la coberta impermeabilitzada per Duplextil amb làmina de PVCHem fet una coberta diferent, impermeabilitzada amb làmina de PVC soldada per a una casa particular. El PVC és més resistent que la tela asfàltica i aplicant una sola capa és suficient. A diferència de la tela asfàltica, que requereix de 2 capes, té una major durabilitat.

Una altra particularitat d’aquesta coberta és que funciona com una piscina. Hi ha 8 punts de desaigua sense pendent ni desnivell. Normalment, les cobertes funcionen amb formació de pendents i desaigües que recullen als diferents punts on condueixen les pendents. Aquesta funciona com un vas, s’omple tota per igual, ja que és totalment plana. I s’evacua pels punts que s’han repartit en tota la superfície de la terrassa.

Coberta amb làmina de PVC i proves d’estanqueïtat

Prova d'estanqueïtat de la coberta impermeabilitzada amb làmina de PVC que ha soldat DuplextilPer aconseguir això, primerament es va fer una capa de morter autonivellant per garantir que tota la superfície està al mateix nivell. Posteriorment, es va cobrir amb el PVC soldant sobre perfils col·locats prèviament a perímetre i punts d’evacuació per garantir l’estanqueïtat. Es van fer proves d’estanqueïtat tapant els desaigües, omplint d’aigua la coberta i deixant-la tres dies. Així vam poder comprovar la correcta execució de les soldadures en les seves juntes.

Posteriorment a la impermeabilització i l’aïllament es van posar graves. S’hi va col·locar una passera feta amb llosa filtron per si cal fer reparacions o noves instal·lacions. Aquesta llosa disposa d’una base aïllant de poliestirè a la part inferior i formigó a sobre. Així, s’evita que perjudiqui la làmina de PVC i permet que s’hi pugui caminar.