Antiga casa de pedra al nucli antic per rehabilitar

Antiga casa de pedra al nucli antic per rehabilitar, i des de Duplextil hem dut a terme els treballs previs. Hem netejat l’espai de les runes no aprofitables i hem anivellat el terreny. Hem conservat aquells parets de pedra i algunes construccions antigues que formaran part del nou habitatge.

Hem deixat les antigues parets de pedra netes, amb els espais dels antics cairats a la vista. Aixó com altres elements de la construcció originals que poden donar personalitat a la nova casa.

Antiga casa de pedra

Hem utilitzat maquinària adaptada per treballar en espais reduïts. Això ens ha permès fer una intervenció amb prou cura com per salvaguardar elements patrimonials que aprofitarem posteriorment. Quan ha sigut possible també hem utilitzat màquines excavadores de petit format per agilitzar els treballs.
També hem fet cales sobre murs consolidats amb ciment per comprovar si hi havia la pedra original just a sota.

Duplextil ha fet unes cales en el mur lateral per comprovar que a sota la protecció hi havia pedra.

Duplextil ha fet els treballs d'anivellament previs a la rehabilitació de l'habitatge.

Deixem a la vista els punts on hi havia hagut els cairats en una rehabilitació d'una casa al nucli antic.

A Duplextil deixem tots els elements d'una antiga casa de pedra al nucli antic a punt per a la rehabilitació.