Adaptem les instal·lacions d’una nau amb botiga i obrador per a Elias BoulangerAdaptem les instal·lacions d’una nau industrial reconvertida a botiga i obrador amb la seva maquinària. Integrem les proteccions contra incendi, les instal·lacions d’aire i les pròpies de l’obrador i la botiga. També treballem la il·luminació de la botiga, de l’obrador i de la part de magatzem i el subministrament elèctric.

Es tracta d’una nau situada en un polígon industrial en la que hi havia hagut activitats relacionades amb el sector comercial. La nostra feina ha estat reconvertir l’ús de la nau a la de botiga amb granja i obrador.

Duplextil adapta la línia corporativa a les instal·lacions d’una nau amb botiga i obrador

Duplextil ha seguit la línia corporativa marcada per Elias Boulanger al fer les instal·lacions d’una nau amb botiga i obradorS’ha seguit la línia de disseny que estableix el grup alimentari “Elias Boulanger”, adaptant-lo a les necessitats i a les superfícies del local. Cada establiment necessita un estudi previ diferent per mantenir les característiques corporatives del local.

D’una banda, hem creat un espai de botiga-granja. De l’altra, hem habilitat un espai dedicat a obrador per poder subministrar a la mateixa botiga o a d’altres establiments propers.